Allmänna villkor

CLEAN FOOD! är för dig som älskar vällagat mat av kvalitativa råvaror, utan tillsatser. För att på bästa möjliga sätt kunna planera antalet måltider, och därmed undvika matavfall och vara miljövänliga, lägger du din beställning senast 2 vardagar innan önskad upphämtning/leverans.

Allmänt
Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) gäller när du skapar ett konto hos CLEAN FOOD! på vår hemsida cleanfood.se.

CLEAN FOOD tillhandahålls av Cleanfood Göteborg AB.

För att handla hos CLEAN FOOD! måste du ha fyllt 18 år. När du registrerar dig hos CLEAN FOOD! måste du samtidigt godkänna de Allmänna villkoren. Du uppmanas därför att noggrant läsa igenom de Allmänna villkoren innan du registrerar dig. Vi förbehåller oss rätten att ändra i de Allmänna villkoren i överensstämmelse med gällande reglering, se punkten 4. Du kan alltid läsa den senaste versionen på vår hemsida cleanfood.se. Om det sker några ändringar gällande din pågående beställning skickar vi ett e-postmeddelande till dig.

Så fungerar det att beställa
Du väljer ingredienser och vikt på i din matlåda eller väljer några av våra färdiga kombinationer. Du kan skapa och beställa flera matlådor. Minsta beställning är 5 matlådor. När du är nöjd med dina matlådor väljer du om du vill ha leverans eller upphämtning i Göteborg. Sedan checkar du ut och du får en bekräftelse på din beställning till den e-postadress som du angav vid beställningen.

Dina matlådor levereras på angiven leveransdag. Om du väljer upphämtning så hämtar du på vald dag mellan kl. 15.00 och 21.00 hos vår partner Mitt Kök på följande adress:

Mitt Kök
Kortedala Torg 9
415 35 Göteborg

Du måste omedelbart informera oss via info@cleanfood.se om du ändrar e-postadress eller telefonnummer. Ändringar i en beställning kan aldrig göras.

Pris och betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor inkl. moms och avgifter.

När du skapat en beställning slutför du ditt köp genom kortbetalning i förskott, genom vilken vi sedan automatiskt genomför betalningen för din order.

Vi accepterar följande kort:

  • Visa
  • MasterCard
  • American Express

När du anger dina kortuppgifter ger du automatiskt rätten till vår betaltjänst att genomföra förskottsbetalning för din beställning. Du får ett kvitto via e-post när vi genomför betalningen för den kommande upphämtningen. Det kan aldrig dras ett större belopp än det du har godkänt i förväg. Läs mer i våra villkor för automatisk kortbetalning.

Det är ditt ansvar att se till att det finns pengar på det konto som är knutet till det betalkort du använde för att genomföra din order, så att vi kan genomföra betalningen. Om kontot saknar medel kommer ordern att avbrytas.

Du kan få tillbaka pengarna om:

  • Du inte har fått de ordern som du har beställt. Du ansvarar för att hämta ut matlådorna på angiven dag under angiven tidsintervall.
  • Det har debiterats ett högre belopp än vad du har godkänt vid beställningen.
  • Den data som du skickar i samband med att dina köp betalas med kort är krypterad. Det är därför bara vår tillhandahållare av betaltjänst som kan läsa datan. Varken CLEAN FOOD! eller någon annan har möjlighet att ta del av dessa data.

Om din order förblir obetalt kommer du inte att få del av dina matlådor.

Ändring av de Allmänna villkoren
CLEAN FOOD! kan komma att ändra de Allmänna villkoren utan förvarning och med omedelbar verkan om ändringarna inte är till nackdel för dig. Sådana ändringar kommer att framgå på vår hemsida cleanfood.se.

Ångerrätt
Ångerrätt gäller inte vid köp av livsmedel.

Reklamation
Vi är benägna höra ifrån dig om det finns något som du är missnöjd med eller om du tror att vi kan göra något bättre. Reklamationsrätt gäller enligt konsumentskyddslagstiftning. Vi kan kontaktas via info@cleanfood.com.

Reklamationer ska göras så snart som möjligt efter att felet upptäckts. På det sättet kan vi agera med en gång och ge dig en bättre service. En reklamation kommer alltid att besvaras via e-post.

Force Majeure
Skulle vi på grund av omständigheter som vi inte kunnat råda över, vara förhindrade att utföra våra åtaganden gentemot dig inom utsatt tid, eller härav vara förhindrade att alls utföra våra åtaganden, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Personuppgifter
För oss på CLEAN FOOD! är det viktigt att dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt. Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling i vår personuppgiftspolicy här.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor angående din order, våra Allmänna villkor eller något annat kan du vända dig till:

Cleanfood Göteborg AB
Kortedala Torg 9
415 10 Göteborg
Org. nr: 559204–7095
Telefon: +46 70 784 97 51
E-postadress: info@cleanfood.se
Hemsida: cleanfood.se

Dessa Allmänna villkor är senast uppdaterade i maj 2019.