Integritetspolicy

Integritets-policy

CLEAN FOOD! är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter när du e-handlar hos oss eller bara besöker oss på vår webbplats www.cleanfood.se. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan kontakta oss.

CLEAN FOOD! är ett varumärke och tillhandahålls av Cleanfood Göteborg AB org.nr 559204–7095 som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

1. Hur CLEAN FOOD! behandlar dina personuppgifter

CLEAN FOOD!´s behandling av dina personuppgifter gäller när du godkänt våra allmänna villkor för vår e-handel.

Om du är besökare på vår hemsida, utan att skapa ett användarkonto för e-handeln, sparar vi enbart cookies (läs mer under 2.1) samt material från eventuell kontakt med vår kundtjänst (läs mer under 1.1).

1.1 Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss

CLEAN FOOD! behandlar personuppgifter som lämnas av dig när du skapar ett användarkonto och handlar i vår e-handel på cleanfood.se. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, postadress, e-postadress, leveransadress, mobilnummer. Vi behandlar också personuppgifter som genereras när du nyttjar vår e-handel, såsom köpta artiklar, belopp, datum och betalsätt, nyttjande av kuponger och rabatter. Vi samlar också in information när du är inloggad på ditt användarkonto, exempelvis din IP-adress, webbläsarinställningar och besökshistorik.

Personuppgifter från tredje part

Uppgifter kan hämtas från sociala medier i marknadsföringssyfte, t.ex. genom att se hur många följare du har eller liknande, eller i bedrägeribekämpningssyfte.

1.2 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners.

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till Jemil´s Kök och Restaurang KB (Mitt kök), org.nr. 969724–3898.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till leverantörer av kommunikationstjänster för att vi ska kunna ingå avtal med dig och kommunicera våra erbjudanden samt med leverantörer och samarbetspartners inom transporttjänster, leveransplanering och leveransinformationstjänster. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till våra IT-leverantörer för bl.a. utveckling, drift-och support av våra IT-system. Personuppgifterna kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.

Övriga mottagare

I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

 • Betaltjänstleverantörer – För att kunna genomföra betalningar
 • Domstolar – lämna nödvändig information i samband med rättstvister
 • Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet – i samband med försäljning eller sammanslagning av verksamhet

1.3 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter inom våra olika tjänster beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och för vilka syften vi gör detta.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • leverera en beställd/köpt produkt (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans),
 • hantera din betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas till dig som kund vilket innefattar kontroll mot din betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)
 • hantera reklamationsärenden
 • avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst.
 • visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna dig om kvarglömda digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som innebär förenkling för dig som kund.
 • genom att skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post.
 • ex. genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till:
  • alla kunder,
  • ett visst kundsegment (t.ex. kvinnor/män mellan 30–40 år i Sverige), eller
  • en enskild kund
 • kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av CLEAN FOOD!
 • kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
 • identifiera deltagaren och kontrollera deltagarens ålder, och/eller
 • utse vinnare och förmedla vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar).
 • kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier),
 • säkerställa din identitet, eller
 • utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
 • säkerställa din identitet
 • utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut (t.ex. avseende krav i bokföringslagen samt lagar som reglerar ålderskrav vid köp av vissa varor).

Sådana krav kan t.ex. avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

 • göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler,
 • ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser
 • ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment
 • ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser,
 • ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager,
 • ge dig som kund en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller eller
 • ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för CLEAN FOOD! och för besökarna/kunderna generellt.
 • utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t.ex. incidentrapportering i butik
 • förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt ett våra användarvillkor, eller
 • skydda och förbättra CLEAN FOOD! ´s IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • Uppgifter om hur du som kund använder våra digitala tjänster
 • erbjuda dig förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event eller gåvor eller annan direktmarknadsföring, samt
 • genomföra analyser av de uppgifter som vi samlar in för samma syfte, t.ex. av hur du använder CLEAN FOOD! ´s webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna preferenser (t.ex. om produkter, tjänster, branscher), civilstånd, språk- och andra inställningar i CLEAN FOOD! ´s digitala tjänster samt ditt rörelsemönster i butik och liknande positioneringsdata och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • ge kunden ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka artiklar baserat på kundens intressen, ge förslag på inköpslistor eller andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för kunden, samt
 • förenkla kundens användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara inköpslistor, favorit recept eller valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp eller påminna kunden om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • Bostadsort
 • Betalinformation
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t.ex. vilken vara du som kund har beställt eller om varan ska levereras till annan adress
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event
 • Personnummer eller ålder
 • Vår korrespondens med dig
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t.ex. vid inloggningsproblem
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden
 • I förekommande fall hälsodata (t ex uppgifter om allergier och hälsotillstånd som lämnas vid kontakten med kundtjänsten)
 • Uppgift om köptidpunkt, fel/klagomål på produkt
 • Användaruppgifter för Mina Sidor
 • Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik
 • Bostadsort
 • Kunders korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
 • Teknisk data rörande enheter som du som kund använder och inställningar, t. ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Information om hur kunder interagerat med CLEAN FOOD!, dvs hur kunder använt vår tjänst, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur kund når och lämnar tjänsten etc.
 • Användargenererad information, t.ex. besöks- och klickhistorik, baserat på användning av mat.se:s webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som kunden använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • Platsinformation från kundens mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster

Lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet om e-handel via mat.se
 • Kunder som godkänt ”personaliseringsavtal”: Fullgörande av personaliseringavtalet

Registrerade kunder som inte godkänt ”personaliseringsavtal”: Berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra tävlingar och event.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hjälpa dig om du har frågor eller problem när du använder våra tjänster.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra CLEAN FOOD! ´s tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser om sådana föreligger. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen.
 • fullgörande av avtalet om personalisering med CLEAN FOOD!

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring CLEAN FOOD! ska använda genomför vi analyser om

 • hur våra kunder använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor eller delar av sidor som kunderna besökt och vilka sökningar kunderna gjort),
 • våra kunders köp- och orderhistorik,
 • ålder och bostadsort eller
 • resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Du som kund har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål inkl. analyser för detta ändamål.

Baserat på våra analyser kan du sorteras in i en kundgrupp (kundsegment). Olika kunder kan därför få olika förmåner och erbjudanden. För att kunna lämna personliga erbjudanden och kommunikation genomförs analysen på individnivå för de som handlar med personalisering.

Obs! Du som kund har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål inkl. analyser för detta ändamål.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra CLEAN FOOD! ´s tjänster, produkter och system utför vi generella analyser i aggregerad form, d.v.s. inte på individnivå, avseende t.ex.

 • hur våra kunder använder CLEAN FOOD! ´s webbsida och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor eller del av sidor kunderna besökt, såväl CLEAN FOOD! ´s egna sidor som eventuellt andras sidor, och vilka sökningar kunderna gjort),
 • våra kunders köp- och orderhistorik
 • ålder
 • geografisk ort och/eller demografisk ort
 • enskilda kunders feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar och
 • data från våra kunders enheter och tekniska inställningar.

1.4 Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att tillhandahålla våra tjänster enligt vårt avtal med dig om e-handeln samt vårt avtal om personalisering. Om du varit inaktiv i våra digitala kanaler och ditt senaste registrerade köp ägde rum för mer än 3 år sedan raderas dina uppgifter. Om du begär bli avidentifierad på mat.se kommer detta att ske inom 7 dagar.

2.0 Cookies och sociala medier

Nedan kan du läsa om hur CLEAN FOOD! hanterar cookies och liknande tekniker samt uppgifter från sociala medier.

2.1 Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Om du enbart besöker vår hemsida www.cleanfood.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererad data, exempelvis klick-och besökshistorik.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från CLEAN FOOD! eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

För att kunna använda CLEAN FOOD! ´s tjänster behöver du tillåta följande förstapartscookies:

 • Inloggning
 • Komma ihåg senaste inloggning
 • Komma ihåg inloggningsuppgifter
 • Sessionscookie

Hur kan du kontrollera CLEAN FOOD! ´s användande av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

2.2 Sociala medier

För närvarande kan du följa CLEAN FOOD! via Instagram, Facebook och Linkedin. På CLEAN FOOD!´s Facebook-, Linkedin- och Instagram-konto ansvarar CLEAN FOOD! endast för eventuella personuppgifter som CLEAN FOOD! själv publicerar, inte personuppgifter som andra Facebook-användare lämnar till oss.

3.0 Hur CLEAN FOOD! skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

5.0 Dina rättigheter

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilka beskrivs nedan. Du kan läsa mer om hur du nyttjar dina rättigheter under Mina sidor på www.cleanfood.se eller genom att ta kontakt med vår kundtjänst (se kontaktuppgifter under avsnitt 6).

5.1 Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få uppgift om våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen.

Om vi tar emot en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och inom en månad.

Begäran om tillgång till dina personuppgifter gör via mejl till info@cleanfood.se.

5.2 Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt rättelse av uppgifterna.

5.3 Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
 • du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
 • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
 • personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering,
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

 • att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av,
 • att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt radering av uppgifterna

5.4 Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av vår användning,
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
 • du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål.

Du kan då begära begränsad behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt begränsning av behandling av uppgifterna.

Vi kommer att informera dig på förhand om begränsningen av personuppgiftsbehandlingen upphör.

5.5 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Intresseavvägning för berättigat intresse

Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du en möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen för marknadsföringsändamål i allmänhet eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt att uppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

5.6 Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Du har således rätt att få uppgifter om din köphistorik överförda till annan personuppgiftsansvarig.

5.7 Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

6.0 Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

6.1 Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Cleanfood Göteborg AB
Kortedala Torg 9
415 10 Göteborg

Org. nr:  559204–7095
Telefon: +46 (0) 761 878 909
E-postadress: info@cleanfood.se
Hemsida: cleanfood.se